Bierboek Gronings Bier

Op donderdag 28 december 2023 bereikte mij het bericht dat Beno Hofman plotseling was overleden.
Er waren nog zoveel plannen, eentje hiervan was het boek over Groningse brouwerijen waar je hieronder meer kunt lezen.
Helaas heeft het er niet van mogen komen. Beno was de stadshistoricus van Groningen en schreef tal van boeken en artikelen over de Groningse geschiedenis waarvan hij zelf onderdeel is geworden.
Met trots mag ik aankondigen dat de kogel door de kerk is, of beter... het bier in de fles... of hoe je maar wilt noemen.
Het gaat er komen! Een prachtig boek over de historie van bierbrouwerijen in de provincie Groningen. In de komende maanden moet er 'alleen' nog worden gezorgd voor een stabiele financiële basis, en daar kun jij zeker bij helpen. Lees hier wat je kunt doen.

Het boek wordt geschreven door Beno Hofman, stadshistoricus en bekend van het lokale televisieprogramma "Beno's Stad" en Kirsten Otten. Daarnaast werkt Jetze Smit, oa van de Historische Vereniging Middelstum, mee aan het tot stand komen van dit boek. Jetze is, net als ik al, jaren bezig met het in kaart brengen van de Groningse bierhistorie. In het boek zal ook veel (verzamel) materiaal worden verwerkt uit mijn archief over Groningse brouwerijen. Dat omhelst veel meer dan dat je op mijn website kunt vinden.
Het boek zal worden vormgegeven door Elzo Hofman (In Ontwerp Assen) en uitgegeven door (In Boekvorm Uitgevers)
De algemene coördinatie is in handen van Ingrid Olthof.

Waarom een bierboek over Groningen ?

Lokale bieren zijn tegenwoordig weer net zo populair als in de middeleeuwen. Daarom is het hoog tijd voor een overzicht van de rijke geschiedenis van het Groningse bierbrouwen.
Ooit telde de stad Groningen honderden brouwerijen en ook in veel andere plaatsen in de provincie werd volop bier gebrouwen. Rond 1800 waren er nog ongeveer veertig over en honderd jaar later nog slechts enkele. Beno Hofman behandelt in het eerste deel van het boek de tijd waarin Groningen naam maakte met vooral cluynbier. Hij beschrijft de oude brouwerijen, als Gambrinus in Winschoten en de pas in 1965 gestopte brouwerij van Keizer Barbarossa. Na enkele decennia zonder Groningse bierbrouwerij zijn de brouwerijen nu helemaal terug. Er starten steeds meer nieuwe brouwerijen, waarvan een aantal ondertussen al behoorlijk succesvol zijn. In het tweede deel van dit boek, verzorgd door Kirsten Otten, komen dan ook de nieuwe brouwerijen aan bod, zowel uit de stad als de provincie Groningen. Op dit moment zijn er al meer dan twintig actief. De brouwerijen produceren een grote verscheidenheid aan speciaalbieren en zorgen er met elkaar voor dat Groningen weer een echte bierprovincie is!

Waarom werk ik hieraan mee ?

Al jaren loop ik met het idee om ooit zelf een bierboek te schrijven over de biergeschiedenis van de provincie Groningen. Ik ben ongeveer 20 jaar bezig met onderzoek naar de verschillende brouwerijen in Groningen. Omdat er in die 20 jaar steeds meer brouwerijen bij zijn gekomen in onze provincie is het alleen al een beste klus om de huidige geschiedenis compleet in kaart te brengen. Daarnaast komt er door de digitale ontsluiting van archieven over de echt oude brouwerijen steeds meer informatie beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat het een veel te grote klus is geworden om naast mijn reguliere werk op te pakken. Het was dan ook een uitkomst dat Beno bij mij aanklopte om eens te sparren over een mogelijk gezamenlijk project. Omdat ik de laatste jaren mijn informatie met Jetze deelde was het voor mij vanzelfsprekend dat ook Jetze een bijdrage zou gaan leveren. Samen hebben we voldoende materiaal dat voor de schrijvers aanknopingspunten moet opleveren om te gaan schrijven. En eerlijk gezegd.... ik zou er waarschijnlijk zelf nooit aan zijn begonnen..

Kan ik een bijdrage leveren ?

Het is onmogelijk om een project als dit zonder derden voor de volledige 100% te financieren. Alleen met hulp kan het boek verschijnen. Hieronder ziet je de mogelijkheden om financieel bij te dragen. Daar krijg je natuurlijk ook iets voor terug! Je kunt denken aan het voor intekenen op een of meer boeken, maar ook aan de mogelijkheid om met (bedrijfs)naam vermeld te worden in het boek. In de flyer lees je een aantal van deze mogelijkheden, er zijn natuurlijk nog diverse andere varianten bespreekbaar. Neem gerust contact op met de uitgeverij. Mocht je meer algemene informatie willen dan kun je mij natuurlijk ook altijd benaderen.