Terug naar boven

Bierwandeltocht door Groningen

5 - Brugstraat - Witte Hand, Rode Hand, Witte Paard

Het gotisch huis
Hier vind je het museum aan de A, het voormalige scheepvaartmuseum. Het museum bestaat uit twee panden waarbij het linker pand, het zogenaamde Gotische Huis, in de jaren 1400 - 1700 werd bewoond door burgemeesters van de stad Groningen. In die tijd was het belangrijkste gilde van Groningen het brouwersgilde. Het brouwersgilde in Groningen had, juist door veel mensen te leveren voor de belangrijkste posities in de stad, het zogenaamde stapelrecht bedongen.

De steeds machtiger wordende stad bepaalde in 1467 dat er geen ander bier verkocht mocht worden in de provincie, de Ommelanden, dan bier gebrouwen in de stad Groningen. Het werd daarbij aan de Ommelanden toegestaan om handel te drijven door bijvoorbeeld de grondstoffen zoals als gerst, haver en tarwe te leveren aan de brouwers uit de stad Groningen. Het huis dateert zelf van rond de 13e eeuw en is een van de oudste panden van de stad. We komen meerdere namen van brouwerijen tegen die in het gotisch huis gevestigd waren zoals Brouwerij de Witte Hand, Rode Hand en het Witte Paard.

Route:
Tijd: 3 minuten, afstand 260 meter
Loop weer terug naar de brug en sla voor de brug rechtsaf. Je komt op de Hoge der A. Stop bij nummer 27.