Terug naar boven

Bierwandeltocht door Groningen

17 - De Golden Arm - Hardewikerstraat 7

Brouwerij De Golden Arm Groningen
We zien aan de linkerkant drie imposante pakhuizen waar nu een studentenverenging in is gehuisvest. Twee van deze drie pakhuizen behoorden toe aan Brouwerij de Golden Arm waarvan in elk geval een vermelding uit 1609 is teruggevonden. Naast een brouwerij was er plek voor stallen (dat is nog te zien aan de grote staldeuren) en een aantal grote korenzolders. De brouwerij moet zijn gestart rond 1600 en werd uiteindelijk in 1809 verkocht. Een deel van de tussenmuren tussen de panden moet een deel van de uit 1300 oude stadmuur bevatten. Je hebt het dus met recht over een stuk Groningse (bier) geschiedenis. Helaas is er in de digitale archieven nauwelijks iets te vinden over deze brouwerij.

Route:
Tijd: 2 minuten, afstand 160 meter
Steek de eerstvolgende straat over en ga hier linksaf (de Ebbingestraat). Het is maar een klein stukje tot aan de Ebbingebrug. Vandaar heb je zicht op de tjalk Ludina en aan de overkant van het water café de Toeter. Ga na de brug rechtsaf en je bent op de Turfsingel en stop bij café de Toeter.