Terug naar boven

Bierwandeltocht door Groningen

15 - (Het Wapen van) De Gekroonde Vos - Vosgang

Brouwerij Vos Groningen
In deze steeg was brouwerij Vos de Gekroond gevestigd, vandaar de naam Vosgang. Bijzonder is, hoewel we het nu over brouwerij de Gekroonde Vos hebben, de brouwerij ook het Wapen van de Gekroonde Vos werd genoemd. In een advertentie in de Groninger Courant van 6 mei 1768 wordt de brouwerij onder die naam door brouwer Jannes Vos te koop aangeboden. De verkoop gaat op dat moment niet door, zo wordt in dezelfde krant van 27 mei dat jaar aangegeven. Wel gaat de verkoop van de bijbehorende Herberg de Vonk wel door.

De brouwerij en herberg zullen toch zijn verkocht en overgenomen door brouwer Albertus Vos, want hij probeerde in 1771 de brouwerij onder de naam Gekroonde Vos te verkopen.
Of dat is gelukt is niet bekend, wel is waarschijnlijk de inventaris van de brouwerij verkocht, want de brouwer probeerde een paar jaar later zijn woonhuis aan het Noorden Damsterdiep te verkopen. In een advertentie in de Groninger Courant van december 1773 werd de woning zonder des brouwers gereedschap daarin nogmaals te koop aangeboden. In 1774 werd door koopman Hamming in de Gekroonde Vos aan het Damsterdiep geadverteerd met de verkoop van erwten, bonen en haver. Het lijkt er op dat de brouwerij op dat moment een andere bestemming heeft gekregen.

Van brouwer Albertus weten we ook dat hij eigenaar was van herberg De Vonk aan het Winschoterdiep. Hij verpachtte de herberg, waarbij naar alle waarschijnlijkheid zijn eigen bieren aan de man moesten worden gebracht. Dit is iets wat we vandaag de dag natuurlijk nog steeds tegenkomen. De relatie tussen Albertus Vos en de Vonk is vastgelegd in meerdere verslagen van de rechtbank in Groningen. Albertus was van 1758 tot 1760 verwikkeld in een rechtszaak die hij had aangespannen tegen de toenmalige pachters. Je zou denken dat hij van ze af wilde omdat er niet genoeg bier van de Gekroonde Vos werd afgezet in de herberg omdat hij in november 1758 al nieuwe pachters op het oog had. De zaak werd uiteindelijk begin 1760 in de minne geschikt.

Route:
Tijd: 6 minuten, afstand 400 meter
Loop terug naar de brug en sla voor de brug rechtsaf. Je bent nu op het Schuitendiep.
Je kunt ook door de Vosgang lopen en aan het einde linksaf slaan. Ook dan kom je weer op het Schuitendiep. Op nummer 74 passeer je een pand waarin in 2022 de restanten van een oude brouwerij zijn gevonden. De gang naast dit huis heet ook de Brouwersgang, dus helemaal vreemd is dat niet. Van de brouwerij weten we niet veel meer dan dat dit het Witte Paard moet zijn geweest. Op de voorgevel zie je nog de gevelsteen met een afbeeldinge van een wit paard.
Na nummer 74 sla je linksaf de Poelebrug over en kom je in de Poelestraat. Loop door tot de eerste zijstraat rechts, de Schoolholm.