Terug naar boven

Bierwandeltocht door Groningen

11 - Korenbeurs - Vismarkt

De Korenbeurs Groningen
Al in de 18e eeuw stond er aan de Vismarkt een korenbeurs. Het huidige gebouw werd in 1865 voltooid en was de vervanging van de twee eerdere houten panden. In de Korenbeurs, en dat verklaar ook de naam van dit gebouw, werd jarenlang graan verhandeld.
Groningen werd vanaf de 18e eeuw gezien als de graanschuur van Nederland. Het verbouwen van granen was in die tijd zeer lucratief. Vooral in de periode tussen 1850 en 1880 werden er door de graanboeren grote winsten gemaakt. Door deze enorme winsten konden de rijke boeren, ook wel herenboeren genoemd, prachtige boerderijen bouwen, met enorme schuren en landschapstuinen. Je vind ze nu altijd nog terug in het Groninger landschap.

Een deel van de granen was natuurlijk bestemd voor de bierbrouwerijen die Groningen rijk was.
In de Korenbeurs werden de granen zoals gezegd verhandeld. Op grote tafels konden de handelaren hun handel verder afwikkelen. De handelaren namen in zakjes monsters van hun aanbod mee. Voor het keuren van het graan was daglicht daarbij van groot belang, vandaar de hoge raampartijen die nog steeds zichtbaar zijn in het achterste deel van de Korenbeurs.

Op de voorgevel staan de beelden van Mercurius (op de nok), de god van de handel, Neptunus (links van de ingang) de god van het water en Ceres (rechts van de ingang) de godin van de akkerbouw. Het gebouw heeft tot in de jaren tachtig van de twintigste eeuw als graanbeurs dienstgedaan, hoewel dat steeds meer een bijkomende activiteit werd. Er werd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw ook veel gesport, zo werd er onder andere op eredivisie niveau gebasketbald en gevolleybald. Tegenwoordig huist er een supermarkt in dit imposante gebouw.

Route:
Tijd: 6 minuten, afstand 400 meter
Na de Korenbeurs sla je links af en neem je de tweede straat rechts. Je komt dan in de Pelsterstaat. Voor de oplettende wandelaar; Je passeerde na de eerste straat rechts één van de betere bierspeciaalzaken in de stad Groningen (slijterij Groningen).
Loop de Pelsterstraat bijna helemaal uit en neem de eerste straat links, de Kleine Pelsterstraat. Stop bij nummer 2.